Luka po utraconym zębie u dzieci może zostać odbudowana dzięki wykorzystaniu sprytnego sposobu. Tym będzie autotransplantacja. I choć w dość dawnych czasach wykonanie tego zabiegu wiązało się raczej z dużą częstotliwością występowania różnorodnych komplikacji, dziś jest raczej zabiegiem powszechnie stosowanym i nieniosącym ze sobą większego ryzyka wystąpienia jakichkolwiek problemów.

W jakich sytuacjach dziś stomatolog dokona zabiegu autotransplantacji u dziecka? Najczęstszym wskazaniem będzie zbyt wczesna utrata przez dziecko zęba stałego – czy to w wyniku nadmiernego oddziaływania szkodliwej próchnicy, czy też np. na wskutek groźnego w skutkach urazu mechanicznego. Jak pokazuje praktyka – utraconego zęba u dzieci nie można w żaden sposób zastąpić tradycyjnym implantem. Dlatego też wskazane jest chirurgiczne usunięcie zęba i przeszczepienie go w inne miejsce. Miejscem tym najczęściej pozostaje to bardziej widoczne dla otoczenia.

Aby można było mówić o możliwości dokonania autoprzeszczepu, konieczne staje się dokonania właściwej oceny stanu zęba wytypowanego do tego procesu. Tego dokonać może nie kto inny, jak doświadczony stomatolog, dodatkowo świetnie orientujący się w swoim fachu. I dopiero po pozytywnej weryfikacji takiego przypadku możliwe jest przejście do dalszego działania w tymże kierunku.

Jeśli ząb został sukcesywnie przeszczepiony, należy odczekać stosowną ilość czasu, by można było mówić o jego ustabilizowaniu i przyjęciu przez organizm ludzki. Dlatego też na te czynności warto zarezerwować przynajmniej od 1 do 8 tygodni czasu.